Teresa Piotrowska w CPOZ KGP

Data publikacji: 05.12.2014

4 grudnia br. minister spraw wewnętrznych odwiedziła Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Wizyta miała charakter roboczy.

W spotkaniu wzięli również udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz wiceprezes zarządu Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Anna Jurkiewicz.

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest kilkanaście tysięcy zaginięć. Od 2010 roku ich liczba wzrasta. Cztery lata temu na Policję zgłoszono 14 389 osób zaginionych. W tym roku (do października) odnotowano już 17 887 przypadków zaginięcia. Co roku około 7 tys. zgłoszeń dotyczy osób małoletnich. Najczęściej są to nastolatkowie w przedziale wieku od 14 do 17 lat, którzy uciekli z domów, placówek opiekuńczych lub domów dziecka.

O CPOZ

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji działa od 17 kwietnia 2013 roku. Skupia wysokiej klasy fachowców znających doskonale problematykę zaginięć. Zespół ekspertów CPOZ KGK na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć prowadzone przez jednostki Policji w kraju. Współpracuje również z 17 koordynatorami ds. zaginięć przy komendach wojewódzkich Policji oraz zespołami ds. poszukiwań w komendach powiatowych, rejonowych lub miejskich.

Centrum służy swoim wsparciem w przypadku zaginięć osób, których życie lub zdrowie może  być zagrożone, a także w sprawach wielowątkowych. W trudnych sprawach bezpośrednio włącza się w działania poszukiwawcze. Zespół prowadzi działania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP czy Bezzałogowego Statku Powietrznego.

Ponadto Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych wzięło udział w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej wprowadzenie i obsługę „Child Alert”. System jest uruchamiany wtedy, gdy zaginie dziecko, a okoliczności wskazują, że jego życie, zdrowie lub wolność mogą być zagrożone. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych odpowiada również za rozwijanie systemu, pozyskiwanie nowych partnerów współdziałania, a także stale współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, w ramach uczestnictwa w strukturze zrzeszającej operatorów systemów Child Alert w Europie.

Źródło: msw.gov.pl

 

Fot. Andrzej Mitura