W Sądzie Najwyższym o przemocy wobec kobiet

Data publikacji: 03.12.2014

3 grudnia br. w Warszawie, pod patronatem Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, z udziałem Komendanta Głównego Policji odbył się XI Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów międzynarodowej kampanii „16-dni przeciw przemocy ze względu na płeć”.

Tegoroczny Trybunał poświęcony był najbardziej dramatycznym skutkom przemocy w rodzinie: zabójstwom kobiet na tle przemocy i tym przypadkom, w którym zagrożenie zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała było bardzo wysokie.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu powiedział, że od 1 stycznia 2014 r. policjanci, którzy pracują z osobami cierpiącymi z powodu przemocy domowej korzystają m.in. ze specjalnych kwestionariuszy zawierających opis czynników ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Zaznaczył, że nowe narzędzia pracy umożliwiają skuteczniejszą ochronę osób z rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Przypomniał, że nowe rozwiązania opracowała Komenda Główna Policji we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych.

W debacie uczestniczyli także m.in.: Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny, poseł Magdalena Kochan, prof. Eleonora Zielińska z wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego Jadwiga Żywolewska Ławniczak oraz inni przedstawiciele władzy wykonawczej i eksperci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczególnie ważnymi uczestniczkami i jednocześnie „bohaterkami” debaty byli członkowie rodzin kobiet, które straciły życie na tle przemocy w rodzinie oraz kobiety, którym z trudem udało się uniknąć śmierci.

***

Pierwszy Światowy Trybunał do Spraw Przemocy  zorganizowany był przez Center for Women’s Global Leadership podczas Konferencji ONZ na temat Praw Człowieka w Wiedniu 1993 roku. W następnych latach na całym świecie zorganizowano wiele lokalnych trybunałów. W Polsce, dzięki zaangażowaniu Centrum Praw Kobiet, Trybunały do spraw Przemocy wobec Kobiet  odbyły się dotychczas  10-krotnie.  Organizatorzy wierzą, że debata przyczyni się m.in. do tego, że profesjonalna ocena ryzyka w sprawach o przemoc w rodzinie stanie się integralną częścią procedury postępowania każdej instytucji i organizacji działającej w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Zobacz także: Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”