Posiedzenie krajów członkowskich BSTF

Data publikacji: 28.11.2014

W dniach 26-27 listopada br. w Oslo odbyło się posiedzenie Komitetu Strategicznego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF).

Tegoroczne obrady były  poświęcone dwuletniemu norweskiemu przewodnictwu w BSTF (lata 2013-2014). W ramach podsumowana swojej prezydencji strona norweska zaprezentowała również Krajowy Plan Działania Przeciwko Radykalizacji i Ekstremizmowi z Użyciem Przemocy. Ponadto kraje członkowskie BSTF omówiły trendy i przedstawiły  priorytety w zakresie zwalczania  przestępczości zorganizowanej. Zaprezentowano również plan działania  prezydencji rosyjskiej na lata 2015-2016.

Z ramienia polskiej Policji w spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policjinadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Irmina Gołębiewska oraz ekspert Centralnego Biura Śledczego Policji nadkom. Damian Zbysław.

W trakcie pobytu delegacja Policji odbyła również spotkanie z Ambasadorem RP w Norwegii Stefanem Czmurem. Było ono poświęcone problematyce polskich imigrantów.

***

BSTF jest jedną z sieci przedstawicieli Policji i organów ścigania z państw regionu Morza Bałtyckiego, które odpowiadają za wymianę informacji oraz organizację wspólnych operacji policyjnych, skierowanych przeciwko przestępczości zorganizowanej, m.in. związanej z handlem narkotykami, handlem ludźmi, nielegalnym handlem bronią czy przestępstwami o charakterze ekonomicznym.

Grupa powołana została w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego w związku z priorytetem długoterminowym w obszarze zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, tj. Bezpieczny Region (Safe Region). W pracach grupy bierze czynny udział 10 państw-członków (Niemcy, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Polska) oraz przedstawiciele Interpolu i Europolu.