Międzynarodowy projekt na rzecz ochrony praw ofiar przestępstw

Data publikacji: 28.11.2014

Wielkopolscy policjanci uczestniczyli w Międzynarodowym Projekcie „Improving protection of victims` rights: access to legal aid” zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt współfinansowany był przez Komisję Europejską i dotyczył pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym. Jego uwieńczeniem było podpisanie "Porozumienia o współpracy".

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. dr Rafał Batkowski i prof. dr hab. Paweł Wiliński – kierownik Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali Porozumienie o współpracy dotyczące rozwijania i rozszerzenia działalności na rzecz poprawy ochrony praw pokrzywdzonych w polskim postępowaniu karnym. Porozumienie było szczególnym zwieńczeniem Międzynarodowego Projektu „Improving protection of victims` rights: access to legal aid” zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt odnosił się do przyjęcia dyrektywy 2012/29/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2012 roku ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Projekt koordynowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast jego partnerami byli: Sabiedriskas Politicas Centrs Providus (Łotwa), Centrum Studiów nad Demokracją (Bułgaria) oraz Consorzio Interuniversitario per la Formazione (Włochy).

W ramach projektu zorganizowana została konferencja, w której wzięli udział wielkopolscy policjanci. Funkcjonariusze uczestniczyli także w kilkudniowych warsztatach dotyczących praw ofiar, prowadzonych przez trenerów z kraju i z zagranicy.

W szkoleniu uczestniczyli eksperci z Polski, Włoch, Bułgarii i Łotwy, przedstawiciele Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji i warsztatów w głównej mierze poruszono problemy, z jakimi borykają się poszczególne państwa walczące o poprawę sytuacji prawnej ofiar, dostosowujące procedury do Dyrektywy nr 2012/29/EU Unii Europejskiej. Ma ona na celu zapewnienie ofiarom przestępstw dostępu do odpowiednich informacji oraz wsparcia i ochrony, by mogły uczestniczyć w postępowaniu karnym.

Zakończeniem powyższego projektu była publikacja pt. „Improving protection of victims` right: access to legal aid”. W publikacji kompleksowo ujęto obecne rozwiązania oraz ukształtowaną praktykę, a także realne możliwości ochrony praw i interesów ofiar przestępstw. Ponadto zaprezentowano aktualnie obowiązujące systemy pomocy prawnej w Europie, zwłaszcza Bułgarii, Hiszpanii, Łotwy, Polski i Włoch z analizą pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www.victimsrights.eu.