Współpraca badawczo-rozwojowa

Data publikacji: 27.11.2014

25 listopada br. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet w Białymstoku podpisały umowę o współpracy.

Umowa ma na celu:

  • inicjowanie i realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych,
  • optymalne wykorzystywanie potencjału naukowego i materialnego obu instytucji,
  • zacieśnianie współpracy naukowej w zakresie tematyki badawczej prowadzonej przez UwB i CLKP.

Źródło: clk.policja.pl