Konferencja otwierająca projekt "The Power of Synergy..."

Data publikacji: 26.11.2014

26 listopada br. w Zakopanem rozpoczęła się trzydniowa konferencja inaugurująca projekt "The Power of "Synergy...". Fundamentem projektu jest współpraca CBŚP, SG oraz ABW w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Projekt realizowany jest od maja br. i potrwa do kwietnia 2016 roku. Środki na realizacje projektu, blisko 2 mln złotych, pochodzą z Funduszy Norweskich. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Jacek Bajger, który powiedział, że projekt "The Power of Synergy..." daje możliwość wymiany doświadczeń, których celem jest jak najbardziej efektywne eliminowanie i zwalczanie grup przestępczych.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej podziękował Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji gen. Igorowi Parfieniukowi za doskonałą dotychczasową współpracę i wspólne działania podejmowane na bieżąco na terenie całego kraju.

Gen. Igor Parfieniuk w swoim przemówieniu podkreślił, że CBŚP jest najmłodszą ze służb, biorących udział w projekcie, niemniej wiodącą, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Komendant podziękował za zaproszenie do udziału w projekcie i wyraził nadzieję, że udział w konferencji pozwoli wypracować modelowe zasady współdziałania, by jeszcze efektywniej walczyć z przestępczością zorganizowaną i transgraniczną.

W konferencji uczestniczy 200 funkcjonariuszy i pracowników CBŚP, SG i ABW, natomiast w całym projekcie udział weźmie w sumie 800 osób.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęły MSW, MS i Ambasada Norwegii.