Data publikacji: 26.11.2014

Wczoraj w Lublinie rozpoczęły się 3-dniowe ćwiczenia praktyczne dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Bierze w nich udział ponad 90 osób z instytucji zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępstw. Wśród uczestników są m.in. przedstawiciele policji z Niemiec i Bułgarii.

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i finansowych oraz zapewnienie skutecznej konfiskaty mienia przestępczego w obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu następuje wymiana wiedzy i doświadczeń oraz promowanie najlepszych praktyk między organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości z Polski, Niemiec i Bułgarii. Podczas prowadzonych ćwiczeń funkcjonariusze wypracowują wspólne metody zwalczania przestępczości finansowej i korupcyjnej oraz zabezpieczania majątków przestępców.

W zajęciach bierze udział 92 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich z Lublina, Radomia, Olsztyna, Rzeszowa, Białegostoku, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Finansów, WSPol w Szczytnie, Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie oraz Dyrekcji Policji w Sofii i Dyrekcji Policji w Hamburgu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w jako część projektu "Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE" w ramach Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej "Zapobieganie i walka z przestępczością" (ISEC).