Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy oficer łącznikowy w Berlinie

Zamieszczony Data publikacji 24.11.2014
Zmiana na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Niemczech. Od 24 listopada 2014 r. funkcję tę pełni podinsp. Wiesław Gom.

Podinsp. Wiesław Gom służbę w Policji rozpoczął pod koniec 1990 r. W roku 1994 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od 1995 r. nieprzerwanie zajmował się współpracą przygraniczną z Policją niemiecką – początkowo jako oficer łącznikowy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Zielonej Górze, a od 1999 r. jako oficer łącznikowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. pełnił służbę na stanowisku koordynatora polskiej Policji w Polsko–Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku. W 2011 r. w jednostce tej powierzono mu dodatkowo pełnienie funkcji koordynatora polskich służb, odpowiedzialnego za koordynację wspólnych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej we współpracy ze służbami strony niemieckiej.

We wrześniu 2013 r. podinsp. Wiesław Gom wygrywał konkurs na nowe stanowisko.

 
powrót
drukuj