O kulturze organizacyjnej

Data publikacji: 21.11.2014

21 listopada br. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Kultura organizacyjna w służbach mundurowych” pod honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych.

Trudne, ale nie niemożliwe

- Dzisiejsza konferencja jest wyrazem dbałości i zaangażowania w budowanie silnych kultur organizacyjnych w służbach mundurowych. Takich, w których sprawniej przebiega komunikacja, szybciej podejmowane są decyzje, wdrażane są plany i projekty zmian; w których występuje silna motywacja i zaangażowanie – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński otwierając konferencję. Zaznaczył, że budowanie kultury organizacyjnej w każdej organizacji wymaga zaangażowania i wysiłku.  - W  Policji – organizacji ponad stutysięcznej, rozległej terytorialnie, zhierarchizowanej i sformalizowanej – jest to zadanie niezwykle trudne, wymagające czasu, ale... nie niemożliwe – zaznaczył.

Organizacja ucząca się

Komendant Główny Policji mówił, że od kilkunastu lat, korzystając z doświadczeń i rozwiązań państw zachodnich, polska Policja podąża w kierunku organizacji uczącej się. - Rozwiązania, które sukcesywnie wdrażamy – m.in. wprowadzenie konkursowych i jawnych zasad doboru do Policji, usprawnianie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprawa warunków pracy w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów Policji –  mają na celu wspieranie mocnych i redukowanie słabych stron naszej organizacji – powiedział komendant.Dodał, że w procesie doskonalenia systemu pracy Policja korzysta z narzędzia, jakim są zewnętrzne i wewnętrzne badania opinii społecznej. - Jest to nasz dorobek, który pozwala wyznaczać główne kierunki pracy i rozwijać się – powiedział.

Istotny element kultury

Gen. insp. Marek Działoszyński wspomniał także o ceremoniale jako istotnej części kultury organizacyjnej służb mundurowych. - Ma on na celu nie tyle porządkowanie, dyscyplinowanie, regulowanie, co kultywowanie tradycji, budowanie tożsamości, więzi oraz umacnianie pozytywnego wizerunku – powiedział.

Determinantą kadra zarządzająca

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że wpływ na rozwijanie pożądanych postaw i wartości podwładnych ma przede wszystkim kadra zarządzająca. - Kulturę organizacyjną tworzą ludzie – kadra zarządzająca i podwładni, ale ci pierwsi mają wpływ na to, kim chcą i będą zarządzać – wyjaśnił. Dodał, że tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu umiejętności i pracowitości osób zatrudnionych w organizacji, a także zapewnieniu im właściwych warunków pracy, organizacja może odnieść długotrwały sukces.

Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele Policji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także badacze i naukowcy. Po konferencji planowane jest wydanie publikacji z artykułami prelegentów.

 

***

Organizatorem konferencji była Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

fot. KGP/ KWP w Poznaniu