Polsko-litewska współpraca w zakresie pozbawiania sprawców majątku

Data publikacji: 21.11.2014

W dniach 17-20 listopada 2014 r. w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego SAFI gościliśmy w Polsce 21 przedstawicieli litewskich organów ścigania.

W ramach trzydniowej wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Stołecznej Policji, Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Ministerstwa Finansów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Departamentu Wywiadu Skarbowego, Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier).

Podczas spotkań zaprezentowano zasady współpracy organów ścigania, służb skarbowych oraz prokuratury w Polsce w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej oraz ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia. Omawiano także aspekty międzynarodowej wymiany informacji.

Polską Policję reprezentował Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP, który pełni funkcję polskiego Biura Odzyskiwania Mienia i jest partnerem w projekcie SAFI. Poza Polską partycypuje w nim także niemieckie oraz litewskie Biuro ds. Odzyskiwania Mienia – inicjator przedsięwzięcia.

Celem wizyty delegacji litewskiej było zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez polskie organy ścigania w obszarze zwalczania przestępczości finansowej i gospodarczej oraz odzyskiwania mienia. Doświadczenia zebrane w trakcie wizyty studyjnej zostaną wykorzystane we wdrażaniu nowych rozwiązań w tym zakresie na Litwie.

* SAFI – projekt szkoleniowy “Wzmocnienie zdolności do prowadzenia śledztw finansowych w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej” (Strenghtening abilities of financial investigation for efficient identification and management of assets gained throughout criminal activities to insure prevention and fight against professional and organised crime).

***

W lipcu  2014 r. w Trokach (Litwa) miała miejsce oficjalna inauguracja projektu SAFI finansowanego z unijnego funduszu ISEC i zaplanowanego na lata 2014-2016. Zakłada on przeprowadzenie wizyt studyjnych, a także specjalistycznych kursów instruktorskich dla przedstawicieli litewskich organów ścigania oraz instytucji zaangażowanych w prowadzenie śledztw finansowych. Projekt ma na celu opracowanie długofalowej strategii w zakresie prowadzenia międzyinstytucyjnych i międzynarodowych śledztw finansowych, zwłaszcza w kontekście prania brudnych pieniędzy oraz odzyskiwania mienia.