O poszukiwaniu osób zaginionych

Data publikacji: 20.11.2014

Zaginięcia dzieci i nastolatków, porwania rodzicielskie, system Child Alert w Polsce, funkcjonowanie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych w KGP, wykorzystanie badań DNA przy identyfikacji zwłok NN – to tylko niektóre z tematów dwudniowej konferencji „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był problematyce zaginięć dzieci i nastolatków. Co roku w Polsce zgłasza się zaginięcie kilkunastu tysięcy osób. „Wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. W tym roku to już 18 tys. zgłoszeń, w tym ponad 7 tys. dzieci i młodzieży. Najbardziej widoczny jest wzrost zaginięć dzieci najmłodszych, tych do lat 6. W tym roku zanotowaliśmy 488 takich przypadków” – poinformowała szefowa MSW Teresa Piotrowska na otwarciu konferencji. Większość osób udaje się odnaleźć. W okresie od stycznia do października br. odnaleziono 18 tys. 242 osoby, w tym 7 tys. 102 dzieci.

Policja cały czas stara się podnosić skuteczności i efektywności prowadzonych poszukiwań osób zaginionych. Ważną rolę w tym zakresie pełni utworzona w Komendzie Głównej Policji specjalistyczna komórka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Centrum odpowiada za koordynację, analizę i nadzór nad poszukiwaniami osób zaginionych, obejmującymi zasięgiem cały kraj.

„Zaginięcie osoby bliskiej to traumatyczne przeżycie, tragedia ludzka. Dlatego szczególnie my – policjanci – musimy być przygotowani, po pierwsze na właściwy kontakt, właściwe podejście, a potem na prowadzenie skutecznych działań” – powiedział nadinspektor Mirosław Schossler, zastępca komendanta głównego policji. Nadinsp. Schossler również podkreślił, że wzrasta liczba zgłoszeń o zaginięciach. Jeszcze w 2010 r. zgłoszono zaginięcie 15 tys. osób, w tym roku to już ponad 18 tys. osób.

Należy pamiętać, że kiedy zaginie małe dziecko czas odgrywa kluczową rolę. Już rok temu Polska jako jedenasty kraj Unii Europejskiej ogłosiła gotowość operacyjną systemu Child Alert. Ideą tego systemu jest natychmiastowe zaalarmowanie społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka, gdy z okoliczności zaginięcia wynika, że życie, zdrowie lub wolność dziecka jest lub może być zagrożone. W przypadku takich poszukiwań opracowany zostanie w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych komunikat, który następnie będzie szybko rozpowszechniony za pośrednictwem mediów, takich jak np. telewizja, Internet, radio. Komunikat będzie również wyświetlany na tablicach multimedialnych oraz w portach kolejowych i lotniczych.

W działaniach zmierzających do odnalezienia osoby zaginionej służby wspierane są przez organizacje pozarządowe. W Polsce czołową organizacją pozarządową wyspecjalizowaną we wspieraniu administracji rządowej w zadaniu poszukiwania osób i wsparcia ich rodzin jest Fundację ITAKA. „Wysoko cenimy ogromny wkład logistyczny, socjalny i prawny organizacji pozarządowych, szczególnie Fundacji ITAKA” – podkreśliła minister Teresa Piotrowska. Fundacja ITAKA już od 15 lat poszukuje osób zaginionych i wspiera ich bliskich.

Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji Itaka poruszyła kwestie telefonu interwencyjnego ws. zaginionych dzieci. Aktualnie telefon taki funkcjonuje w 26 krajach członkowskich UE (m.in. w Polsce) i w 2 państwach poza Unią. Numer 116 000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne z każdej komórki i telefonu stacjonarnego. Przy telefonie dyżurują psychologowie, prawnicy i specjaliści Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. Rocznie na 116 000 wykonywanych jest ponad 3 tys. połączeń. Na telefon 116 000 najczęściej dzwonią rodzice i opiekunowie zgłaszający zaginięcie dziecka, mogą także dzwonić zaginione dzieci oraz młodzież, która uciekła z domu, a także wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych. Działanie telefonu jest możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Łącznie w latach 2010-2014 na funkcjonowanie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, MSW przekazało 620 tys. zł. (z tego 530 tys. zł z budżetu MSW oraz 90 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa). „Raport Komisji Europejskiej z 2013 r. wyraźnie podkreśla, że linie 116 000 są cennym źródłem informacji na temat zaginionych dzieci” – poinformowała prezes Fundacji Alicja Tomaszewska.

Drugiego dnia konferencji poruszone zostaną kwestie poszukiwania dorosłych zaginionych, w szczególności procedur dotyczących odnalezionych osób NN oraz zwłok NN. Omówione zostaną m.in. procedury identyfikacji zwłok oraz wykorzystywania w tym celu badań DNA. Co roku w Polsce ujawnianych jest około 700 zwłok NN. „Dzięki niedawnej zmianie Ustawy o Policji funkcjonariusze mogą zintensyfikować działania rozpoznawcze i dochodzeniowe w tym zakresie” – podkreśliła minister Teresa Piotrowska.

Dodatkowo dziś (20 listopada br.) przypada 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. Polska była inicjatorem działań nad stworzeniem tego najważniejszego dokumentu chroniącego prawa dziecka. Dlatego Sejm RP uchwałą z 7 listopada br. Ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Źródło: MSW