Debata o odpowiedzialności dyscyplinarnej

Data publikacji: 17.11.2014

W dniach 13-14 listopada br. w Szkole Policji w Pile odbyło się seminarium „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”.

Podczas obrad prelegenci poruszyli wiele zagadnień związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi w służbach mundurowych, w szczególności w aspekcie ustalania winy. W trakcie dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia postępowań oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.

Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile. Planowane jest również wydanie publikacji.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji (komendy głównej, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół), Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Sądu Najwyższego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i przedstawiciele środowisk naukowych.

Źródło: Szkoła Policji w Pile