Wygrał projekt KWP w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 19.05.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zajęła pierwsze miejsce w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie. Jest to pierwszy projekt na kwotę ponad 2 milionów złotych, którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale bieżącego roku.

W związku z ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia konkursu zamkniętego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. złożyła projekt - "Wzmocnienie kompetencji językowych lubuskich funkcjonariuszy w związku z realizacją EURO 2012", którego celem jest przeprowadzenie kursów językowych, które pozwolą na trwałe i efektywne podwyższenie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy służb publicznych podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012.

Projektem objętych jest 564 funkcjonariuszy województwa lubuskiego w tym 474 policjantów garnizonu lubuskiego, 30 funkcjonariuszy Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz 60 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. jest beneficjentem, a zarazem liderem projektu, zaś Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. - partnerami projektu.