VII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Pile

Data publikacji: 19.11.2014

Znamy już regulamin VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbędzie się tradycyjnie w Szkole Policji w Pile w dniach 1-2 czerwca 2015 r.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji z całej Polski, w tym współorganizator turnieju (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile) i reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji turnieju. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w turnieju wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy.

W VII edycji turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

  • sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
  • test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • test umiejętności strzeleckich.

Dyrektor szkoły, która chciałaby uczestniczyć w turniejowych zmaganiach o tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2015”, powinien do 16 stycznia 2015 r. przysłać (pocztą tradycyjną lub faksem) zgłoszenia reprezentacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu turnieju.

Informacje dotyczące turnieju będą publikowane na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile (w aktualnościach oraz w zakładce Turniej Klas Policyjnych).

Szczegółowych informacji udzielają: podinsp. Dorota Witkowska – tel. (67) 352 21 60, tel. kom. 695 820 161, faks 67 352 23 27, podinsp. Wojciech Thiel – tel. (67) 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

Źródło: SP w Pile

Zobacz także: Zwyciężył Gromnik

Pliki do pobrania