Wyróżnienie Białej Wstążki

Data publikacji: 18.11.2014

Tylko do 26 listopada br. można zgłaszać kandydatów do V edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ambasadorem konkursu jest Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

„Wyróżnienie Białej Wstążki”pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także reagują na wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet, wspierają krzywdzone kobiety i jednoznacznie opowiadają się po ich stronie. Jest to odznaczenie przyznawane za konkretne działania, mające na celu docenienie mężczyzn, którzy pomagają krzywdzonym kobietom oraz zachęcenie innych do działania. Pomysłodawcami wyróżnienia są funkcjonariusze Policji: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.

W tym roku organizatorzy konkursu czekają przede wszystkim na zgłoszenia od kobiet, które doznają przemocy, którym mężczyzna pomógł w wyjściu z kręgu przemocy, okazał się pomocnikiem, przyjacielem, powiernikiem i osobą na tyle znaczącą, że wartą zauważenia i wyróżnienia. Organizatorzy zachęcają także do większej inicjatywy organizacje kobiece, które współpracują z mężczyznami i dostrzegają aktywność mężczyzn w życiu społecznym, prywatnym i zawodowym.

Mężczyzn, kandydatów można zgłaszać w ośmiu kategoriach:

  1. wymiar sprawiedliwości,
  2. organy ścigania,
  3. instytucje i organizacje pomocowe,
  4. osoby publiczne,
  5. instytucja publiczna,
  6. pracodawca – sponsor,
  7. osoba prywatna,
  8. media.

Więcej o konkursie na stronie http://www.bialawstazka.org w zakładce regulamin.

***

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest jako część międzynarodowej kampanii „Białej Wstążki” przeciwko przemocy ze względu na płeć prowadzonej od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Kampanię „Białej Wstążki” zainicjowała w 1991 roku w Kanadzie grupa mężczyzn w drugą rocznicę masakry w Montrealu.