Data publikacji: 13.11.2014

7 listopada 2014 roku na cmentarzu Starym w Piotrkowie Trybunalskim odsłonięto pomnik nagrobny nadinsp. PP Henryka Wardęskiego, zastępcy komendanta głównego Policji Państwowej w latach 1922-1929.

Z ideą upamiętnienia sylwetki generała wystąpili przedstawiciele Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy zainicjowali zbiórkę pieniężną na ten cel. Inicjatywę piotrkowskich emerytów i rencistów policyjnych poparł i objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

W uroczystości ku czci nadinsp. Henryka Wardęskiego, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego, władze Piotrkowa Trybunalskiego, kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji z komendantem wojewódzkim nadinsp. Dariuszem Banachowiczem, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta. Grób generała pokryły wiązanki kwiatów.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nagrobnego nadisnp. Henryka Wardęskiego poprzedził panel historyczny w piotrkowskim Muzeum Okręgowym, poświęcony 95-leciu polskiej Policji. Jeden z referatów dotyczył sylwetki generała Wardęskiego oraz jego zasług włożonych w tworzenie Policji Państwowej. Wygłosił go mł. insp. Jarosław Barski, p.o. naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

W tym miejscu należy wspomnieć o roli miesięcznika „Policja 997” w wydobyciu z mroku dziejów sylwetki „zapomnianego komendanta”, nadinsp. Henryka Wardęskiego. W numerze styczniowym 2014 r. ukazał się artykuł red. Jerzego Paciorkowskiego z cyklu „Policjanci 95-lecia”, przypominający jego postać. To właśnie ten artykuł zainspirował piotrkowskich emerytów i rencistów policyjnych do wystąpienia z inicjatywą restauracji grobu i pomnika nadinsp. Henryka Wardęskiego.

J.P.

zdj. Andrzej Mitura

Pliki do pobrania