RPO o czasie służby policjantów

Data publikacji: 10.11.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o stanowisko w sprawie czasu służby policjantów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zarząd Główny Niezależnego Związku Policjantów, w opinii którego brak przepisu nakazującego konieczność obniżenia wymiaru czasu służby za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje nierówne traktowanie funkcjonariuszy. Zdaniem Związku nie znajduje racjonalnego uzasadnienia wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących funkcjonariuszom tylko na podstawie ustalonego grafiku służby. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy następuje w sposób przypadkowy, w zależności od tego, w jakie dni tygodnia przypadają ustawowo określone święta.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi KGP o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Zobacz całe wystąpienie.