O dostępie do informacji publicznej

Data publikacji: 04.11.2014

Zagadnienia związane z prawem do prywatności, jawnością życia publicznego i ograniczeniami związanymi z dostępem do informacji publicznej – to tylko niektóre tematy, które będą przedmiotem konferencji „Prywatność a jawność: bilans 25-lecia", która odbędzie się 24 listopada br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Organizatorami konferencji są Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Kołem Naukowym „CyberLaw” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2014 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, ul. Senatorska 13/15.

Więcej szczegółowych informacji na temat Konferencji, w tym w sprawach związanych z rejestracją osób zainteresowanych udziałem w niej, można znaleźć bezpośrednio pod adresem: http://www.wpia.uw.edu.pl/87727.

Rejestracja bezpośrednia na konferencję

Źródło: rpo.gov.pl

Pliki do pobrania