Projekt w sprawie wzoru rocznego zestawienia policjantów przebywających na L4

Data publikacji: 31.10.2014

Na stronie BIP MSW opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich.

Jak podano w uzasadnieniu, projekt wynika z potrzeby dostosowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. do znajdującej się na etapie prac senackich uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 r. ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk senacki nr 730).

Projekt ten w art. 51 wprowadza zmiany do ustawy o Policji dotyczące m. in. dodania w art. 121b w ust. 5 pkt 7 wskazującego, że za zwolnienie lekarskie obejmujące okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez komisje lekarską, policjant otrzymuje 100% uposażenia.

Zobacz projekt rozporządzenia.