Wespół w zespół z Żandarmerią Wojskową

Data publikacji: 30.10.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. Ma to związek z realizacją policyjnego zabezpieczenia ogólnopolskich uroczystości państwowych i obywatelskich „Narodowego Święta Niepodległości" w dniach 10-12 listopada br.

Projektowane zarządzenie ma dać podstawę do realizacji zadań w ramach współdziałania żołnierzy Żandarmerii Wojskowej z Policją, ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas planowanego przedsięwzięcia.

Koszty każda ze stron będzie ponosić we własnym zakresie, nie generując dodatkowych potrzeb ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego.