Przestępstwa z nienawiści - metodyka prowadzenia postępowań

Data publikacji: 30.10.2014

Prokurator Generalny skierował do prokuratorów apelacyjnych metodykę prowadzenia spraw dotyczących przestępstw z nienawiści popełnianych z wykorzystaniem internetu. Zainteresowanym tematem polecamy lekturę!

Wykorzystanie internetu do popełniania przestępstw z nienawiści jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na trudności w identyfikacji sprawców stąd w metodyce poświęcono dużo uwagi zabezpieczaniu i utrwalaniu dowodów.

Metodyka szczegółowo opisuje techniczne aspekty zabezpieczania dowodów, w tym przeszukiwania zawartości urządzeń pracujących w sieci i wykorzystywanych do przekazywania treści i obrazów będących przedmiotem postępowania. Metodyka akcentuje aby w toku działań zmierzających do dokonywania ustaleń w internecie prowadzący postępowanie uwzględniali uwarunkowania związane z funkcjonowaniem tzw. głębokiej (Deep Web) i ciemnej części sieci (Dark Web).

Prokurator Generalny podkreśla, aby w przypadku postępowania przygotowawczego wszczętego o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego prokuratorzy z urzędu kierowali do osób świadczących usługi elektroniczne zawiadomienie wskazujące na bezprawny charakter danych zamieszczanych w Internecie przez tegoż usługodawcę- o ile wcześniej dane te nie zostały usunięte.

Metodyka zawiera też wskazówki dotyczące działań jakie należy podąć w przypadku ustalenia, że treść lub obraz stanowiący przedmiot postępowania zostały zamieszczone na stronie partii politycznej lub stowarzyszenia.

Prokurator Generalny zaleca prokuratorom, aby w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści podejmowali współpracę z innymi instytucjami i organami państwowymi oraz pozarządowymi, jak również z Europolem i Eurojustem.

Źródło:pg.gov.pl

Pliki do pobrania