Konwent marszałków województw z udziałem komendanta

Data publikacji: 30.10.2014

Badania, rozwój, innowacje to tematy przewodnie Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który pod przewodnictwem województwa lubelskiego odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Konwent rozpoczął się obradami dotyczącymi nowej perspektywy dla badań naukowych, transferem wyników badań do gospodarki oraz możliwościami finansowania współpracy nauki i biznesu. W dalszej części poruszano tematy dotyczące rozwoju polskich województw i miast także w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Dyskutowano nad rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz kreowania polityki rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego oraz związanych z tym oczekiwaniach rynku pracy. 

Uczestnikami konwentu byli marszałkowie województw oraz wielu znamienitych gości i prelegentów. Na zaproszenie Konwentu Marszałków przyjechał Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Działoszyński, wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Wojciechem Olbrysiem oraz Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Dariuszem Działo.

O bezpieczeństwie publicznym

Gen. insp. Marek Działoszyński przedstawił temat związany z bezpieczeństwem publicznym. Powiedział, że wzrost bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w istotny sposób wpływa na komfort życia ludzi, wzrost ruchu turystycznego, a także napływ inwestycji do regionu. Zaznaczył, że niezmiernie istotne jest, aby postulaty Policji dotyczące sfery bezpieczeństwa publicznego mogły liczyć na jak najszersze wsparcie właśnie na poziomie regionalnym.

- Staramy się, aby Policja była profesjonalna, aby była wizytówką Państwa, ale ona pracuje na rzecz ludzi w terenie. To, co staramy się zrobić, jeśli chodzi o obiekty, infrastrukturę wymaga nakładów finansowych. To wszystko zostaje w jednostkach terenowych i służy lokalnym społecznościom. Mamy dobrą współpracę z samorządem terytorialnym. Jest też perspektywa, która może nam umożliwić jeszcze bardziej efektywne działania na rzecz bezpieczeństwa – powiedział Działoszyński.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podkreślił, że polska Policja aktywnie uczestniczy w kształtowaniu treści projektów programów operacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym m.in. zgłaszając propozycje do formułowanych przez instytucje zarządzające zapisów i proponując nowe treści rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego przy optymalnym wykorzystaniu na ten cel środków unijnych.

Nadinsp. Olbryś podkreślił z jakim powodzeniem prowadzony jest m.in. program standaryzacji komend i komisariatów Policji. Marszałkowie otrzymali prezentacje z informacjami z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przestępczości, wypadków drogowych, zaufania społecznego do Policji, debat społecznych, wykorzystywania środków unijnych w różnych aspektach, a także propozycji dalszej współpracy. 

Na zakończenie konwentu komendanci skierowali podziękowania dla marszałków za wspólną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.

Zarówno gospodarz spotkania Marszałek Sławomir Sosnowski, jak i inni marszałkowie zadeklarowali współpracę w zakresie bezpieczeństwa, podziękowali też komendantowi głównemu za liczne akcje prewencyjne i edukacyjne. Szczególnie wysokie oceny wśród marszałków zebrały spotkania PaT, które promują bezpieczne zachowania i przyciągają młodych ludzi w całej Polsce. 

Źródło: KWP w Lublinie