Informacyjny Serwis Policyjny

Podsumowanie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji

Zamieszczony Data publikacji 28.10.2014
W dniach od 13 do 18 października 2014 r. po raz kolejny w całej Polsce obchodziliśmy Tydzień Mediacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W Polsce, już po raz drugi, obchody były rozszerzone na cały Tydzień.

Na terenie całego kraju odbyły się spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone zagadnieniu mediacji. Wzięło w nich udział ok. 5000 osób.

W tegoroczne obchody Tygodnia Mediacji włączyło się wiele instytucji i środowisk, w tym sędziowie, prokuratorzy, policjanci, kuratorzy sądowi, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy, funkcjonariusze Służby Więziennej. Współpracę zadeklarowało również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Duży wkład w organizację tej inicjatywy wniosło także środowisko mediatorów.

Działania najczęściej prowadzone były w formie:

1. Dyżurów mediatorów (sędziów, prokuratorów, etc.), – z których skorzystało ok. 2000 osób. Największe zainteresowanie taką formą propagowania mediacji zanotowały SO we Wrocławiu (ok. 700 osób) oraz SO w Katowicach (ok. 300 osób).

2. Konferencji i spotkań, (w których łącznie wzięło udział ok. 1000 słuchaczy), – spośród których największą publiczność zgromadziły:

 • Konferencja „Warto mediować w biznesie”, 10 października 2014 r., Wrocław (patronat honorowy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji; 70 uczestników; więcej informacji: http://www.wcm.ubf.pl/news.php);
 • Konferencja „Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego”, 9 października 2014 r., Centrum Sztuki w Oławie (120 uczestników);
 • Konferencja „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, 15 października 2014 r., budynek Starostwa powiatowego we Wrocławiu (40 uczestników)
 • Konferencja „Ramy prawne mediacji rodzinnej w Polsce”, 16 października 2014 r., SO w Sieradzu (organizator: Starosta Zduńskiej Woli oraz Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, 60 uczestników);
 • Seminarium „Spory można rozwiązywać bez udziału sądu. II edycja”, 13 października 2014 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (udział 105 funkcjonariuszy SW);
 • Konferencja pt. „Praktyczne aspekty i korzyści z postępowania mediacyjnego”, 14 października 2014 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (skierowana do funkcjonariuszy SW, sądów, policji, straży granicznej, prokuratur, adwokatury, władz samorządowych, uczelni wyższych, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, PCPR; 180 uczestników);
 • Konferencja pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”, 16 października 2014 r., Sąd Okręgowy w Lublinie (przedstawiciele 103 szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – dyrektorzy i pedagodzy);
 • Seminarium nt. „Masz prawo do mediacji”, 17 października 2014 r., Sąd Okręgowy w Radomiu (pokaz multimedialny „Mediacja – drogą do porozumienia”; organizator: Prezes SO w Radomiu i Polskie Centrum Mediacji Oddział w Radomiu; zaproszeni: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Dziekan ORA, prokurator okręgowy w Radomiu, prezesi sądów rejonowych, uczniowie radomskich szkół gimnazjalnych, średniej i wyższej; 60 uczestników).

3. Szkoleń i warsztatów (udział ok. 200 osób), a wśród nich:

 • Spotkanie w Zakładzie Karnym (zorganizowane przez prokuraturę rejonową w Łowiczu, 30 uczestników;
 • Warsztaty dla podopiecznych w Kuratorskim Ośrodku Nr 1 w Białej Podlaskiej na temat mediacji szkolnej i rówieśniczej (16 października 2014 r.);
 • Szkolenie dla pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świętochłowicach (szkolenie dla kierownictwa i części pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej oraz dla funkcjonariuszy policji z terenu Chorzowa i Świętochłowic, zorganizowane przez prokuraturę rejonową w Chorzowie, 38 uczestników).

4. Innych inicjatyw (udział ok. 2000 osób) – a najciekawsze z nich to:

 • Badanie akt nt. „Ocena stosowania mediacji w toku postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych okręgu gdańskiego" (zorganizowane przez prokuraturę okręgową w Gdańsku);
 • Debata panelowa (15 października 2014 r., 52 uczestników, spotkanie z prokuratorami z prokuratury rejonowej w Katowicach (17 października 2014 r.) . Oba wydarzenia zorganizowane przez Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” (część szerszego projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka” realizowanego w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje w wybranych miastach Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec w terminie: 10.2014 r. - 06.2015 r.);
 • Prezentacja mediacji w namiocie mediacyjnym ustawionym w centrum miasta na Placu Litewskim w Lublinie (15 października 2014 r., mediatorzy z kancelarii mediacyjnej „Optimum” przeprowadzali symulację mediacji cywilnych i rodzinnych) oraz pokazowa symulacja mediacji pracowniczej (16 października 2014 r. w holu głównym sądu okręgowego w Gdańsku, organizatorem: Gdańskie Centrum Mediacji).

Na szczególne zainteresowanie zasługują działania promowania alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów – mediacji wśród młodzieży, spośród których należy wymienić choćby kilka przykładowych inicjatyw:

 • Cykl spotkań z mediatorem ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich (16 października 2014 r., Zespół Szkół Gen. Zajączka w Warszawie, 883 uczniów oraz 33 opiekunów i nauczycieli z gimnazjów i szkół średnich z terenu Żoliborza);
 • Program zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych w szkołach (klasy 1-3 i 4-6 podstawowe i gimnazjum, organizator: Fundacja Dom Pokoju);
 • Stoisko promujące mediację oraz tematykę ADR wśród studentów Wydziału, konkurs na najlepszą pracę dot. ADR (skierowany również do szkół ponadgimnazjalnych z obszaru), oraz ankieta wśród studentów sprawdzająca ich wiedzę nt. mediacji (organizator: WPiA UMCS – Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji);
 • Prelekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu dla uczniów gimnazjów na temat możliwości rozwiązywania konfliktów społecznych i osobistych na drodze mediacji (organizator: prokuratura rejonowa w Sieradzu, 22 października 2014 r.) oraz zaplanowane na dzień 6 listopada br. spotkanie prokuratora prokuratury okręgowej z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim i przeprowadzenie wykładu na temat mediacji;
 • Konkurs „Zgoda Buduje - wybieram mediacje” (Opole, 13 października 2014 r., liczba uczniów uczestniczących w konkursie: 140 osób, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów) oraz warsztaty dla młodzieży „Mediacje jestem za” (16 października 2014 r., promowanie mediacji rówieśniczych, Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu, 24 uczestników);
 • Gra miejska „Złodzieje Zgody” (Toruń, organizator: Fundacja Gildia Mediacyjna, 20 października 2014 r., młodzież ze szkół toruńskich przemieszczając się zgodnie z mapą i wskazówkami wykonują zadania dotyczące zagadnień związanych z mediacją i konfliktem w przestrzeni toruńskiej).

Źródło: ms.gov.pl

 
Tagi: mediacje
powrót
drukuj