RPO do MSW w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy na L4

Data publikacji: 27.10.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje nieprawidłowości związane z obowiązywaniem przepisów, zgodnie z którymi policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80 % uposażenia.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusz Policji przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do 80% uposażenia. Dopiero gdy zostanie stwierdzone, że zwolnienie lekarskie było wynikiem szczególnych warunków służby w Policji, przysługuje mu 100% uposażenia.

W sprawie indywidualnej badanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW, powołując się na brak przepisów wykonawczych, uznała, że nie posiada podstaw prawnych do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami służby u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ponadto w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe zwrócenie funkcjonariuszowi Policji 20% uposażenia z tytułu związku choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Wiązałoby się to z odpowiedzialnością wypłacającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jedynym efektywnym środkiem prawnym, pozwalającym na zwrot należności, pozostaje dla funkcjonariuszy Policji dochodzenie roszczeń przed właściwym sądem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą do MSW o zbadanie i rozwiązanie tych problemów.

Źródło: rpo.gov.pl