Polsko-mołdawskie rozmowy o policji

Data publikacji: 23.10.2014

O organizacji i działaniach polskiej Policji, narzędziach wykorzystywanych w komunikacji społecznej oraz systemie oceny pracy Policji rozmawiali przedstawiciele Komendy Głównej Policji z mołdawskimi ekspertami do spraw public relations.

Stronę mołdawską reprezentowali: Sabina Cojuşnean – szefowa Wydziału Public Relations Głównego Inspektoratu Policji (GIP) Ministerstwa Spraw Wewnętzrnych, Mariana Beţivu z Wydział Public Relations GIP, Tamara Procopi z Wydziału Public Relations Narodowego Inspektoratu Patrolowego GIP oraz Adrian Jovmir z Wydział Public Relations Dyrektoratu Policji w Kiszyniowie.

Wykład wprowadzający na temat organizacji, struktury i działań Policji, w tym jej funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej i NATO wygłosił insp. Dariusz Drzał, radca w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP.

Następnie kom. Beata Radoń, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej GKGP opowiedziała o zadaniach wydziału, którym kieruje oraz narzędziach wykorzystywanych przez polską Policję w procesach komunikacyjnych, w tym np. o systemie powiadamiania SMS, portalu wewnętrznym (intranecie), Informacyjnym Serwisie Policyjnym (isp.policja.gov.pl) i miesięczniku „Policja 997". Mówiła też o różnicach w zadaniach Wydziału Komunikacji Społecznej i Zespołu Prasowego oraz wspólnym celu, jakim jest kreowanie pozytywnego wizerunku formacji.

Nadkom. Arkadiusz Jasiński, p.o. naczelnika Wydziału Analiz GKGP omówił system oceny pracy Policji, który powstał na bazie analizy międzynarodowych systemów oceny pracy policji i polskich doświadczeń w tym zakresie. Nowy system funkcjonuje od 2007 roku. Następnie mł. insp. Bogusław Pluciński, radca Wydziału Analiz opowiedział o przeprowadzanej diagnozie funkcjonowania polskiej Policji (otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego), która pozwoliła wypracować propozycje priorytetów i zadań, aktualnie obowiązujących w ramach systemu ocen pracy polskiej Policji. Podczas rozmowy podkreślono istotę badań opinii, które są wykorzystywane w udoskonalaniu systemu pracy Policji, w tym m.in. Polskim badaniu przestępczości i Badaniu satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji.

Spotkanie tłumaczyli Maria Woźniak i mł. asp. Andrzej Wasilewski z Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP.

Zobacz także: Policjanci z Mołdawii z wizytą w KSP

Fot. Andrzej Mitura