3-letnie studia dla policjantów

Data publikacji: 22.10.2014

Jeszcze tylko kilka dni trwa rekrutacja policjantów na studia licencjackie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Są one przeznaczone dla funkcjonariuszy, którzy mają skierowanie swojego przełożonego. Studia mają charakter stacjonarny. Ich absolwenci nabywają uprawnienia dające im możliwość przystąpienia, po spełnieniu dodatkowych warunków, do egzaminu oficerskiego.

Do 30 października 2014 r. kandydat powinien:

  1. zarejestrować się w systemie IRK (https://rekrutacja.wspol.edu.pl/) oraz zalogować się na założone konto, następnie wybrać kierunek i formę studiów, uzupełnić wszystkie wymagane pola - oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do wybranego kierunku studiów,
  2. dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe wskazane po zakończeniu rejestracji w systemie IRK (każdy kandydat otrzyma indywidualny nr konta bankowego) w kwocie 70 zł. Prosimy o dokonywanie przelewów bankowych - wpłaty na poczcie mogą utrudnić księgowanie opłat w terminie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2014/2015 zostanie ogłoszona do dnia 4 listopada 2014 r.
 
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani będą w terminie do 12 listopada 2014 roku, złożyć oświadczenie o podjęciu nauki opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata (na formularzu do pobrania https://rekrutacja.wspol.edu.pl/index.php/news/uchwaly) oraz kompletu wymaganych dokumentów (zgodnie z uchwałą Senatu) - decyduje data wpływu do WSPol.

Na pytania związane z rekrutacją odpowiadamy pod numerem telefonu: (89) 621 57 54 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: rekrutacja.wbw@wspol.edu.pl w godz. 8.00-16.00.