W 2015 roku 1,1 mln zł na wsparcie dla ofiar handlu ludźmi

Data publikacji: 22.10.2014

MSW chce w 2015 r. przeznaczyć 1,1 mln złotych na program wsparcia polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Resort ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych; zwycięska będzie prowadzić Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne.

"Krajowe Centrum od 2009 roku zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy" - powiedziała w środę PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Zgodnie z procedurami co roku ogłaszany jest konkurs na prowadzenie Centrum.

KCIK pomaga cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi w zalegalizowaniu pobytu oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju, z którego pochodzą. Do jego zadań należy też wspieranie ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z policją i prokuraturą. Dodatkowo KCIK prowadzi dwa schroniska dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. W ramach pomocy zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

"Pracownicy Centrum udzielają też porad instytucjom państwowym i samorządowym, które pracują z ofiarami handlarzy ludźmi. Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby pokrzywdzona, jak i ich bliscy oraz ci, którzy są zagrożeni taką przestępczością" - dodała Woźniak.

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty prze najbliższe 21 dni. Należy je nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

Specjalny adres mailowy oraz infolinię uruchomiła też w ubiegłym tygodniu Komenda Główna Policji. Działają one w Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej. Maile można nadsyłać na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Infolinia działa pod numerem: 664 974 934

Jak podkreślają policjanci, zajmujący się na co dzień walką z handlem ludźmi, ten rodzaj przestępczości jest trzecim najbardziej dochodowym - po handlu bronią i narkotykami. Dla gangów istotne są ogromne zyski – szacowane rocznie na ok. 32 biliony dolarów przy małym ryzyku wpadki. Wartość człowieka jest obecnie szacowana przez grupy przestępcze na ok. 150 dolarów.

Coraz częściej ofiarami handlu ludźmi padają Polacy. Chodzi tutaj nie tylko o Polki wykorzystywane przez gangi do świadczenia usług seksualnych m.in. w krajach Europy Zachodniej, ale też o Polaków wykorzystywanych do niewolniczej pracy oraz - co wykryła polska policja - do wyłudzania świadczeń socjalnych, głównie w Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP