Miał przyjaciół w całym kraju

Data publikacji: 17.10.2014

16 października br. pożegnaliśmy naszego przyjaciela i kolegę podinsp. Piotra Walancika, zastępcę naczelnika Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Podinsp. Piotr Walancik pełnił służbę w Policji od 9 kwietnia 1999 roku. Podczas całej swojej zawodowej kariery związany był z Komendą Główną Policji. W 2010 roku został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant". W 2013 roku - brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę".

Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z kanonami policyjnego ceremoniału, między innymi z asystą kompanii honorowej, pocztu sztandarowego Komendy Głównej Policji i orkiestry reprezentacyjnej Policji.

Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski przekazał rodzinie zmarłego czapkę oraz rozkaz personalny o mianowaniu Piotra na wyższy stopień oficerski. W imieniu kierownictwa Komendy Głównej Policji i wszystkich współpracowników przekazał też wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

W ostatniej drodze Piotrowi towarzyszyli również koledzy i koleżanki z Internetowego Forum Policyjnego zrzeszającego wszystkich policjantów w kraju i na świecie.

Podinsp. Piotr Walancik został pochowany na cmentarzu Bródnowskim.