Narada służby kryminalnej

Data publikacji: 09.10.2014

W dniach 7-8 października br. w Szkole Policji w Pile odbyła się narada zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych i naczelników zarządów CBŚ poświęcona podsumowaniu pracy pionu kryminalnego w 2014 r.

Naradzie przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący służbę kryminalną nadinsp. Mirosław Schossler. W spotkaniu wziął udział także Dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektorzy biur KGP oraz zastępcy komendanta Szkoły Policji w Pile. W pierwszym dniu w naradzie uczestniczył ponadto podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Renata Czyżak oraz Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. dr Mariusz Sokołowski.

Uczestnicy dyskutowali o stanie realizacji zadań pionu kryminalnego, wynikach uzyskanych przez policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i ekonomicznej, współpracy międzynarodowej polskiej Policji, pracy laboratoriów kryminalistycznych, a także o kwestii zabezpieczenia materiału dowodowego w sprawach włamań do bankomatów, rozpoznania i zwalczania przestępstw związanych z ideologią faszystowską, rasizmem i ksenofobią.

Zastępcy komendantów wojewódzkich przekazali informacje na temat struktur do walki z cyberprzestępczością oraz efektów pracy zespołów do walki z handlem ludźmi w podległych garnizonach. Ponadto zaprezentowano stan realizacji doskonalenia zawodowego służby kryminalnej w Szkole Policji w Pile oraz wykonane zadania związane z przygotowaniem Policji do zmian w procedurze karnej.