Komendant główny w Prokuraturze Generalnej

Data publikacji: 01.10.2014

W dniach 29-30 września 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej odbyła się narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratorami Apelacyjnymi. W spotkaniu wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, a także Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Waldemar Krawczyk.

W swoim wystąpieniu Prokurator Generalny mówił przede wszystkim o przygotowaniach prokuratury do wejścia w życie nowego modelu postępowania karanego, a także o zastrzeżeniach dotyczących zapisów nowego Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Andrzej Seremet poinformował, że od stycznia 2015 r. rozpoczną się szkolenia dla wszystkich prokuratorów, które będą uwzględniały przed wszystkim aspekt praktyczny związany ze stosowaniem nowej procedury karnej.

Komendant Główny Policji przedstawił prokuratorom plany związane z wyodrębnieniem Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji, wyniki pracy Policji w I półroczu 2014 r., zagadnienia związane ze wzrostem cyberprzestępczości, a także ze współpracą z prokuraturą i przygotowaniach Policji  w związku z wejściem w życie nowego modelu postępowania karnego.

Źródło: Prokuratura Generalna