Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w USA

Data publikacji: 22.09.2014

21 września br. zakończyła się wizyta delegacji polskiej Policji w USA, która była elementem szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej.

Program wizyty obejmował spotkania w różnych jednostkach policji m.in. w New York Police Department oraz w Szkole Policji w Connecticut. Przedstawiciele polskiej Policji odwiedzili także Federalne Biuro Śledcze (FBI), Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (ATF) oraz Agencję ds. Walki z Przestępczością Narkotykową (DEA). Multidyscyplinarny charakter programu wizyty pozwolił na lepsze zrozumienie specyfiki systemu funkcjonowania organów ścigania w USA co będzie miało pozytywny wpływ na dalszą policyjną współpracę z partnerem amerykańskim.  

Ponadto, delegaci spotkali się z osobami reprezentującymi Uniwersytet w New Haven: Dziekanem Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych – dr. Mario T. Gaboury, prof. R. Wardem oraz dr. D. Schroederem.

W tegorocznej edycji wzięli udział:nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Działo – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, iinsp. Krzysztof Zgłobicki – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Irena Doroszkiewicz – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Grzegorz Kisiel – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

***

W ramach prowadzonego programu wymiany, w czerwcu br. przedstawiciele z Uniwersytetu w New Haven, USA przebywali z wizytą w Polsce, podczas której mieli możliwość zapoznania się z krajowymi rozwiązaniami z zakresu działania organów ścigania.