Polsko-słowacka współpraca w walce z przestępczością zorganizowaną

Data publikacji: 26.09.2014

W dniach 25-26 września 2014 r. przedstawiciele KGP wzięli udział w uroczystościach Święta Policji Republiki Słowacji. Obchody były też okazją do spotkania, podczas którego omówiono m.in. zagadnienia związane z walką z przestępczością zorganizowaną, wzajemną wymianą informacji i wspólnymi szkoleniami.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler  i zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego podinsp. Rafał Derlatka, na zaproszenie Prezydenta Policji Republiki Słowacji gen. PaedDr. Tibora Gašpara, wzięli udział w uroczystych obchodach święta słowackiej policji. W programie obchodów, które odbyły się 25 i 26 września w Bańskiej Bystrzycy, była m.in. prezentacja sił i wyposażenia policji słowackiej.

Przedstawiciele polskiej Policji spotkali się też z Ministrem Spraw Wewnętrznych Słowacji Robertem Kaliňákiem, z Prezydentem Policji Republiki Słowacji gen. PaedDr. Tiborem Gašparem, jego zastępcą i dyrektorami policji wojewódzkiej. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące działań policji w zakresie zwalczania przestępczości oraz podejmowanej w tym zakresie współpracy pomiędzy funkcjonariuszami z Polski i Słowacji. Tematem rozmów były też wspólne szkolenia.