Mistrzostwa Policji w Judo

Data publikacji: 29.09.2014

 

ORGANIZATORZY

 

  • Centrum Szkolenia Policji
  • Legionowskie Towarzystwo Sportowe
  • Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Centrum Szkolenia Policji

TERMIN ZAWODÓW

24 października 2014 roku

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji
 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121; tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSW), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSW); e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych
 i wiekowych:

mężczyźni:

  • 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg,
  • dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia do 81 kg i powyżej 81 kg.

Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia w kategorii z młodszymi zawodnikami.

kobiety:

  • do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia – jednostka delegująca.

OPŁATA STARTOWA

Brak opłaty startowej

ZAKWATEROWANIE

Akademik Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA
DO ZAWODÓW

 

UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania uczestników należy przesłać do dnia 17 października 2014 r. na nr faksu 22 6053570 lub 7253570 (linia MSW).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o możliwości korzystania z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA
I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się 23 października 2014 r. po zakończeniu wagi oficjalnej w hali sportowej CSP.

PROGRAM ZAWODÓW

  • 23.10.2014 – czwartek:

godz. 18.00 – 22.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw
godz. 18.00 – 20.00 – waga nieoficjalna – hala sportowa CSP
godz. 21.00 – 22.00 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala sportowa CSP

  • 24.10.2014 – piątek:

godz. 8.00 – 8.30 – waga oficjalna pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej)
godz. 8. 30 – losowanie walk turniejowych
godz. 8. 00 – 9. 00 – śniadanie
godz. 10. 30 – rozgrzewka
godz. 11. 00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Policji w Judo
godz. 11. 30 – 13.00 – walki turniejowe
godz. 13. 00 – 13.30 – walki finałowe
godz. 14. 00 – 15. 00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów
godz. 15. 00 – 16 00 – obiad

  • 25.10.2014 – sobota:

godz. 7 30 – 8 30 – śniadanie;
do godz. 1200 – wyjazd uczestników mistrzostw

INNE INFORMACJE

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach.
Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ewentualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pliki do pobrania