Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji

Data publikacji: 29.09.2014

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że 66 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniane jest tylko wojsko oraz Prezydent.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało we wrześniu kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 946 dorosłych Polaków. Z badania wynika, że większość z nas dobrze ocenia działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiada się większość ankietowanych (66 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów.

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Instytut Pamięci Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej edycji badania Policja znajduje się na trzecim miejscu z dziewiętnastu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajduje się tylko wojsko oraz Prezydent RP.

Źródło: MSW