Informacyjny Serwis Policyjny

Kreatywność kobiet w mundurach

Zamieszczony Data publikacji 15.10.2014
W dniach 15-17 października br. w Popowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja „Kreatywność kobiet w mundurach", na którą zaprasza Rada ds. Kobiet Służby Więziennej. Konferencja jest kontynuacją dyskusji, którą Rada ds. Kobiet Służby Więziennej prowadzi od czterech lat na temat równych szans, równych możliwości i równego traktowania kobiet w służbach mundurowych.

TRANSMISJA Z KONFERENCJI DOSTĘPNA BĘDZIE ON-LINE

 

 

DZIEŃ 1
 

1000

 

Otwarcie konferencji

moderatorzy: płk Anna Osowska-Rembecka – przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie
i płk Krzysztof Trela – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie

 

 

 

 

Wystąpienia:

 • kpt. Dorota Pawlak, komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
 • gen. Jacek Włodarski, dyrektor generalny Służby Więziennej
 • prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
 • Anna Andrzejewska, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny

Prezentacja Kongresu Kobiet „Dlaczego warto działać społecznie”:

 • Dorota Warakomska, prezes stowarzyszenia „Kongres Kobiet”
 • prof. Magdalena Środa, rada programowa „Kongresu Kobiet”
 • „Współpraca kobiet służb mundurowych z organizacjami pozarządowymi” - Marzena Chińcz, rada programowa „Kongresu Kobiet”

1200 - 1215

 

Przerwa

1215

 

Film o kobietach w służbach mundurowych

1230 - 1315

 

Wykład wprowadzający 
„Kobiety w Służbie Więziennej – kraty i bariery niedyskryminacji” - prof. UW dr hab. Monika Płatek, kierownik Zakładu Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego

1315 - 1445

 

Panel dyskusyjny szefów służb mundurowych
(Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Służba Celna, Służba Więzienna, ABW, CBA, BOR)

Tematy panelu: możliwości zawodowe/ awansowania/ szkoleń i szanse kobiet w służbach, działania antyprzemocowe, przeciwdziałanie dyskryminacji w przepisach i praktyce, działania podejmowane dla równości szans, doświadczenia w działaniach na rzecz równych szans, kreatywność kobiet w służbach mundurowych, kreatywność kobiet w pracy zawodowej

1445 -  1530

 

Przerwa

1530 - 1700

 

Prezentacja Zespołu Opiniodawczo-Doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” przy pełnomocniku rządu ds. równego traktowania

1700 - 1800

 

Prezentacja funkcjonariuszek ze Służby Więziennej z państw współpracujących z polskim więziennictwem

1800 - 1830

 

Uroczystość wręczenia wyróżnień Rady ds. Kobiet Służby Więziennej

 

DZIEŃ 2

900 - 1030

 

Wprowadzenie

moderatorzy: mjr Elżbieta Krakowska – rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie i ppłk Jarosław Góra – rzecznik prasowy dyrektora generalnego Służby Więziennej, koordynator ds. równego traktowania w Służbie Więziennej

 

 

Mundur nie chroni przed przemocą”

 

 

 • prezentacja pilotażowego programu „Mundur nie chroni przed przemocą” – Renata Durda, kierownik Pogotowia „Niebieska Linia”,
 • ppłk Danuta Augustyniak, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, ppor. Dorota Alame psycholog Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce

1030 - 1100

 

Przerwa

1100 - 1230

 

Nie dla przemocy – cz. 2 „Przemoc w pracy”

 • płk Wiktor Głowiak, dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 • omówienie i prezentacja II cz. poradnika „Nie dla przemocy. Przemoc w pracy” – wprowadzenie do zagadnienia i omówienie wyników badań: Urszula Dudek, radca prawny i mjr Magdalena Chojnacka, starszy wykładowca Zakładu Szkolenia Penitencjarnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

1230 - 1400

 

„Historia dyskryminacji ze względu na płeć”

 • „Kobieta – mężczyzna – przełożony – podwładny – zmiany?” - płk Grzegorz Domaszewicz, dyrektor Biura Emerytalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 •  „Jestem tylko kobietą – historia dyskryminacji ze względu na płeć” - mjr Magdalena Chojnacka, starszy wykładowca Zakładu Szkolenia Penitencjarnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

1400 - 1500

 

Przerwa

1500 - 1730

 

„Słuchaj swojego ciała. Profilaktyka zdrowotna” – mjr Małgorzata Nadulicz, starszy specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

 • „Rak – wyrok śmierci?” – płk Danuta Kalaman, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
 •  „Alkoholizm w szpilkach. Psychospołeczne determinanty uzależnienia kobiet” – ppłk Andrzej Leńczuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie
 • „Choroby autoimmunologiczne to choroby przewlekłe – leczenie przyczynowe” –  omówienie na przykładzie choroby Hashimoto – lek. med. Anna Stobierska i dr n. przyrodniczych Anna Romaniuk
 •  „Profilaktyka raka piersi i profilaktyka raka szyjki macicy” – Małgorzata Rejent, Jolanta Walczak z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

1900

 

Monodram Doroty Stalińskiej

 

DZIEŃ 3

900 - 1030

 

Wprowadzenie

moderatorzy: ppłk Grażyna Bartosińska, zastępca dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie, mjr Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach

„Kobiety i ich walka o lepsze jutro”

 • por. Agnieszka Czaja, wychowawca Aresztu Śledczego w Gdańsku, kpt. Arleta Pęconek, specjalista – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, ppor. Katarzyna Czechowska – Zakład Karny Czerwony Bór

1030 - 1100

 

Przerwa

1100 – 1115

 

„Być kobietą aktywną”

 • omówienie III edycji programu prozdrowotnego „Być kobietą aktywną” – por. Tomasz Nawrocki, wykładowca Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
 • prezentacja programu „Być osobą aktywną” mjr Piotr Łapiński, specjalista Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej

1115 – 1245

 

Podsumowanie

 • przedstawienie projektu nowego zarządzenia w sprawie Rady ds. Kobiet SW – por. Anna Struk, inspektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
 • omówienie ankiety ewaluacyjnej – mjr Ludmiła Kwiecińska, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce
 • zamierzenia i plany Rady ds. Kobiet SW – płk Anna Osowska-Rembecka, przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej, dyrektor okręgowa Służby Więziennej w Warszawie

 

Więcej: kreatywnosckobietwmundurach.pl

 
powrót
drukuj