IV Europejska Konwencja Szefów Policji

Data publikacji: 26.09.2014

W dniach 24-25 września br. w siedzibie Europolu w Hadze odbywa się IV Europejska Konwencja Szefów Policji, w której uczestniczą ministrowie i szefowie policji europejskich oraz przedstawiciele organów ścigania państw członkowskich UE. W tegorocznej edycji Polskę reprezentują Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, jak również przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biuro Antykorupcyjne oraz Służby Celnej. Współgospodarzem tegorocznej konwencji jest włoska Prezydencja.

W pierwszym dniu konwencji Komendant Główny Policji wziął udział w spotkaniach bilateralnych, m.in. z Dyrektorem Europolu – Robem Wainwrightem, a także szefami policji Finlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii.

Głównym celem spotkań było omówienie dotychczasowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, jak również możliwość jej polepszenia.

Podczas drugiego dnia konwencji, zgodnie z przyjętą dotychczas formułą, prezentowane są wnioski oraz rekomendacje zawarte w raportach finalnych opracowanych przez członków grup roboczych EPCC.

Tegoroczna konwencja została poświęcona takim obszarom jak: 

- cyberprzestępczość,w szczególności wykorzystanie sieci Darknet,
- przestępczość gospodarcza,
- terroryzm,
- nielegalna migracja.

Po południu, na zaproszenie Ambasardora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów dr Jana Borkowskiego oraz oficera łącznikowego polskiej Policji nadinsp. Władysława Padło, w ambasadzie RP w Hadze odbędą się uroczystości z okazji 95-tej rocznicy utworzenia polskiej Policji.