Oddaj krew w ramach akcji "Nasza krew – nasza Ojczyzna"

Data publikacji: 28.11.2014

Przypominamy o trwającej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna”, której celem jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa i propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie.

Strażnicy Graniczni już kolejny raz zachęcają do uczczenia w wyjątkowy sposób rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizując akcję honorowego oddawania krwi chcą podkreślić, że funkcjonariusz w każdych warunkach gotowy jest nieść pomoc, a także ratować zdrowie i życie ludzkie. Chcą również, by mundur, opatrzony symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej, kojarzył się przede wszystkim z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Żeby wziąć udział w akcji wystarczy w okresie od 25 października do 15 grudnia oddać honorowo krew posługując się hasłem „Nasza krew – nasza Ojczyzna”.