Seminarium absolwentów FBI

Data publikacji: 22.09.2014

Dzisiaj w Warszawie rozpoczęło się trzydniowe seminarium "Bridging East and West" - Rola Polski jako Łącznika Wschodu i Zachodu. Jest to spotkanie absolwentów prestiżowej Akademii Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico.

Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, kwalifikacji zawodowych i umiejętności kierowniczych na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy w historii to Polska jest gospodarzem przedsięwzięcia. Gościem honorowym jest zastępca szefa FBI John Boles.

Podczas uroczystego otwarcia seminarium odczytany został list z Kancelarii Prezydenta RP. Głos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński, który powiedział, że przez ostatnich 25 lat transformacji ustrojowej dokonała się istotna zmiana w służbach porządkowych i obecnie można z całą stanowczością stwierdzić, że polska Policja jest budowana na silnych demokratycznych podstawach prawa w państwie prawa, w oparciu o profesjonalne i wyjątkowe zasoby ludzkie. Podkreślił doświadczenie, jakie posiada polska Policja we współpracy z regionem wschodnim oraz wiedzę dotyczącą specyfiki bezpieczeństwa w państwach tego regionu. - Cieszę się, że tematem przewodnim będzie kwestia łączenia Wschodu i Zachodu i wierzę, że wymiana doświadczeń będzie owocna - dodał.

Głos zabrał także Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, który podziękował za wybranie Polski na miejsce seminarium i pogratulował absolwentom, ukończenia tak prestiżowej uczelni. Wspomniał, że konferencja odbywa się w momencie ważnych dla Polski przełomowych dat - 25 lat wolności, 95 lat polskiej Policji, 10 lat Polski w strukturach NATO i UE. Oświadczył, iż ma zaszczyt stać na czele formacji, z której najwięcej funkcjonariuszy ukończyło szkolenie w Akademii FBI w Quantico. Komendant Główny Policji wyraził przekonanie, że temat łączenia Wschodu i Zachodu w dobie aktualnej sytuacji jest ważny i przyniesie efekty właśnie w tej dziedzinie. Podziękował także organizatorom konferencji, którzy włożyli wiele zaangażowania w przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia.

 

***

Akademia Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico jest prestiżową uczelnią, przygotowującą funkcjonariuszy do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach służb porządku publicznego na całym świecie. Polska Policja rozpoczęła w tym zakresie współpracę z FBI ponad 15 lat temu i do dzisiaj Akademię ukończyło 18 polskich funkcjonariuszy (ponadto dwóch funkcjonariuszy SG i jeden ABW). Od ponad 30 lat organizowane są seminaria absolwentów Akademii FBI, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności kierowniczych oraz promocja zarówno służb porządku publicznego, jak i kraju gospodarza. Po raz pierwszy seminarium odbywa się będzie w Polsce, a jej gospodarzem jest insp. dr Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Prezydent 2014 Europejskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów Akademii FBI i jednocześnie absolwent Akademii.