Nowy szef MSW

Data publikacji: 19.09.2014

Desygnowana na premiera Ewa Kopacz podała skład nowego rządu. Minister Spraw Wewnętrznych została Teresa Piotrowska, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Minister infrastruktury i rozwoju regionalnego została Maria Wasiak. Nowym ministrem spraw zagranicznych jest Grzegorz Schetyna, ministrem finansów - Mateusz Szczurek, ministrem administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, ministrem zdrowia - Bartosz Arłukowicz, ministrem sportu - Andrzej Biernat, ministrem środowiska - Maciej Grabowski, ministrem pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrem skarbu - Włodzimierz Karpiński, minister kultury Małgorzata Omilanowska, ministrem rolnictwa - Marek Sawicki, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Lena Kolarska-Bobińska, ministrem gospodarki - Janusz Piechociński, minister edukacji narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska, ministrem obrony - Tomasz Siemoniak. Szefem Kancelarii Premiera jest Jacek Cichocki.

***

Jak nowa minister pisze na swojej stronie internetowej „urodziłam się w 1955 roku w Tczewie. Tam ukończyłam Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej - Curie. Studiowałam na Akademii Teologii Katolickiej, zdobywając wykształcenie historyczne i teologiczne. Po studiach zamieszkałam w Bydgoszczy. Wspólnie z mężem podjęliśmy tutaj pierwszą pracę, nasz syn ukończył III Liceum Ogólnokształcące, dziś realizuje się w pracy jako notariusz”.

Doświadczenie zdobywała jako członek organizacji pozarządowych i społecznik, a także jako nauczyciel w jednej z bydgoskich szkół. Była radną i członkiem Zarządu Miasta Bydgoszczy, gdzie odpowiadała za oświatę i politykę społeczną. Pełniła też funkcję wojewody bydgoskiego i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.