Porozumienie z "AMBER Alert Europe"

Data publikacji: 18.09.2014

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński oraz prezes fundacji „AMBER Alert Europe” Frank Hoen podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania uprowadzeniom dzieci.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny krok w rozwoju polskiego systemu „Child Alert”. Dzięki temu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP uzyska bezpośredni dostęp do wiedzy, doświadczeń oraz konkretnych rozwiązań technologicznych stosowanych przez inne kraje, w których funkcjonują już podobne systemy. Jako pełnoprawny członek grupy „AMBER Alert Europe” będziemy mieli również wpływ na rozwój inicjatywy na terenie Unii Europejskiej.

- To ważny dzień dla naszego zespołu. Stanowi on kolejny kamień milowy w rozbudowie krajowego systemu Child Alert. Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone w Europie i liczymy, że wsparcie "AMBER Alert Europe" doda naszemu projektowi dodatkowego rozpędu– powiedział  naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP – nadkom. Grzegorz Prusak. - Jednocześnie liczymy na kolejne zgłoszenia partnerów medialnych do współpracy - dodał.

***

„AMBER Alert Europe” jest fundacją o charakterze charytatywnym oraz inicjatywą ekspercką dotyczącą rozpowszechniania alertów w przypadkach uprowadzeń dzieci, związanych z bezpośrednim zagrożeniem ich zdrowia bądź życia. Fundacja pomaga w łączeniu krajowych systemów typu „Child Alert”, a w krajach, w których takiego systemu nie ma, służy pomocą przy jego utworzeniu.

„AMBER Alert Europe” korzysta z doświadczeń amerykańskiego systemu „AMBER Alert”, uruchomionego przez FBI, oraz jednej z najlepiej rozwiniętych jego implementacji w Europie – holenderskiego systemu „AMBER Alert”, powstałego we współpracy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości i policją. Obecnie ok. 10% populacji (1,6 mln) Królestwa Niderlandów zarejestrowało się w systemie i otrzymuje alerty AMBER. Projekt cieszy się w Holandii społeczną rozpoznawalnością na poziomie 95%. Łącznie – jak dotąd – system ma 2,5 mln zarejestrowanych użytkowników (głównie z Holandii, Belgii i Niemiec).

Działalność fundacji „AMBER Alert Europe” odbywa się zgodnie z katalogiem dobrych praktyk przyjętym przez Komisję Europejską w 2008 roku. Jej misja jest również wypełnieniem Deklaracji Parlamentu Europejskiego z tego samego roku.

Wdrożony w 2013 roku przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP system alarmowy „Child Alert” wpisuje się w profil działalności „AMBER Alert Europe”.

 

Więcej informacji na temat „AMBER Alert Europe” ►www.amberalert.eu

Polska strona "Child Alert" ►www.childalert.pl