Diamentowy jubileusz

Data publikacji: 15.09.2014

Szkoła Policji w Pile szczyci się wieloletnią tradycją kształcenia funkcjonariuszy służb kryminalnych. Mało kto wie, że dawniej w szkole funkcjonował fryzjer, kino i przedszkole. Prężnie działała także orkiestra i kompania reprezentacyjna. Przez 60 lat wiele się jednak zmieniło.

Szkoła powstała 15 września 1954 roku. Przez pierwsze lata odbywały się tu kursy dla posterunkowych, dopiero od 1960 roku rozpoczęto szkolenie referentów operacyjno-dochodzeniowych. Program dydaktyczny zawierał wiadomości z zakresu prawa, kryminalistyki i taktyki zwalczania przestępczości. Od 1973 roku prowadzono wyłącznie kursy dla referentów operacyjno-dochodzeniowych, których kształcono w ramach 8-miesięcznego programu. W następnych latach szkolenia zaczęły uwzględniać podział na specjalistów od zwalczania przestępstw kryminalnych i od gospodarczych. Od lat 90. szkoła balansowała między kursami podstawowymi a specjalistycznymi, gubiąc po drodze swoje dawne przeznaczenie. Obecnie wychodzi z zakrętu i będzie szkolić przede wszystkim policjantów zajmujących się pracą dochodzeniową, operacyjną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej.OKIEM DAWNYCH WYKŁADOWCÓW

O szkole opowiadają emerytowani wykładowcy z Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pile. Znają się od ponad 40 lat. Jak sami przyznają, połączyła ich służba, kasyno, czyny społeczne i spotkania organizowane kilka razy w roku. Dziś koledzy po fachu wspólnie prowadzą działalność sportową, systematycznie spotykają się i integrują środowisko byłych pracowników szkoły.

– Zjeździliśmy razem całą Polskę przy zabezpieczaniu różnych wydarzeń. Spaliśmy w ścisku w halach sportowych. Chociaż czasami mieliśmy już siebie dość, to w każdej sytuacji mogliśmy na siebie liczyć. To wszystko sprzyjało budowaniu między nami więzi i solidarności – mówi Tadeusz Dębski, wykładowca wyszkolenia bojowego i wychowania fizycznego w latach 1972–2003, obecny prezes Koła.

– Dziś obserwujemy, że ta nasza środowiskowa solidarność gdzieś zaginęła, a więzi koleżeńskie zostały rozbite – dodaje Marian Chojka, wykładowca kryminalistyki w latach 1971–1990 i twórca Koła.

Pamiętają czasy, kiedy słuchaczy było więcej niż miejsc w szkole.

– Logistycznie poradzono sobie z tym problemem – rozbito obóz na 500 osób, a zajęcia prowadzono w pobliskim kościele – mówią z uśmiechem, wspominając rok ‘72. Obecnie bolączką słuchaczy są warunki kwaterunkowe. W niedalekiej przyszłości jest jednak szansa na ich poprawę.

WIDOCZNE ZMIANY

W początkowych latach funkcjonowania szkoły baza dydaktyczno-szkoleniowa była bardzo skromna. Z biegiem lat stopniowo ją wzbogacano i modernizowano. Dziś szkoła może poszczycić się m.in. salą wykładową, konferencyjną i pracowniami specjalistycznymi, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i środki dydaktyczne.

– Technika i proces nauczania poszły bardzo do przodu, jednak nikt nie zastąpi nauczyciela, który musi mieć pomysł, w jaki sposób przekazać wiedzę słuchaczom – mówi podinsp. Wojciech Thiel, wykładowca na Wydziale Organizacji, Szkolenia i Dowodzenia, z 25-letnim stażem pracy. – Dzisiaj słuchacze chętniej uczą się podczas zajęć praktycznych i symulacyjnych, dlatego szkoła wygospodarowała wiele pomieszczeń imitujących obiekty mieszkalne, handlowe i usługowe, służące m.in. do prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia i doskonalenia taktyki podejmowania interwencji – dodaje.

Pilska szkoła dysponuje także dwiema strzelnicami (zamkniętą i odkrytą), a także kompleksem sportowym.

– Doczekaliśmy się profesjonalnej hali sportowej, siłowni, a także sal do sportów walki – wylicza podkom. Mateusz Pałys, od 8 lat wykładowca taktyk i techniki interwencji, prywatnie pasjonat sportu i maratończyk. Dodaje, że z nowych boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki słuchacze korzystają do późnych godzin wieczornych. Zdaniem post. Iwony Komaszki i post. Edyty Mądrzyckiej, świeżo upieczonych absolwentek kursu podstawowego, zaplecze sportowe jest wielkim atutem szkoły.

– Wysiłek fizyczny jest bardzo dobrą formą odreagowania stresów związanych z zaliczaniem przedmiotów – mówią.

PRZEŁAMANIE RUTYNY

Szkoła się rozwija, poszerza zakres swojej działalności i jest miejscem ciekawych wydarzeń sportowo-kulturalnych w mieście. Razem z Regionalnym Centrum Kultury organizuje festiwal „Kryminalna Piła”. Jest także pomysłodawcą ogólnopolskiego turnieju klas policyjnych, który służy upowszechnieniu wiedzy o bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz integracji młodzieży z klas o profilu policyjnym.

Z okazji jubileuszu szkoła wydała okolicznościowy album „Wczoraj i dziś Szkoły Policji w Pile”.

Więcej informacji na www.pila.szkolapolicji.gov.pl


Źródło: Perkowska B., Diamentowy jubileusz, "Policja 997" nr 9(114), wrzesień 2014 r., s. 22.
 

***

Wracamy do korzeni

O tym jaka jest dziś Szkoła Policji w Pile, o planach na przyszłość i współpracy z regionem w rozmowie z Beata Perkowską opowiada komendant szkoły insp. Jerzy Powiecki.

 

Jaka jest dziś Szkoła Policji w Pile?

– Cały czas dostosowujemy się do potrzeb i bieżącej sytuacji finansowej całej Policji. W ostatnim czasie balansowaliśmy trochę między kursami podstawowymi a specjalistycznymi. Obecnie priorytetem Komendanta Głównego Policji jest szkolenie policjantów szeroko rozumianego pionu kryminalnego, czyli powrót do specjalizacji, z której w 1960 roku pilska szkoła zasłynęła. Uważam, że jest to jak najbardziej wskazany kierunek. W 2013 roku, dzięki intensyfikacji działalności związanej z doskonaleniem zawodowym, zrealizowaliśmy 94 kursy specjalistyczne, adresowane przede wszystkim do policjantów służby kryminalnej. Prowadzimy także zajęcia dla pracowników Policji oraz dla funkcjonariuszy innych służb, np. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej i Służby Celnej.

A plany na przyszłość?

– Wyremontowanie wszystkich klatek schodowych i remont poszczególnych sal wykładowych. Marzeniem, jak na razie, jest uzyskanie zgody i funduszy na budowę akademika, który tak naprawdę zadecyduje o obliczu szkoły w przyszłości. Z badań oceniających, jakie przeprowadzane są po zakończeniu kursu, wynika, że słuchacze nisko oceniają warunki kwaterunkowe, mimo wysokiego poziomu prowadzenia zajęć i możliwości korzystania z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Remont zatem jest niezbędny, ale będzie to wymagało i czasu, i dużych nakładów finansowych. Jestem zadowolony, że do tej pory została wyremontowana bursa oraz otwarte zostało centrum sportowe, które cieszy się popularnością. Traktuję to jako wkład w polepszenie sprawności fizycznej policjantów i pracowników, w tym słuchaczy w szczególności. Szkolni emeryci również mogą korzystać z tych obiektów.

Do waszej szkoły przyjeżdżają uczyć się policjanci z całej Polski, a jak układa się współpraca szkoły z regionem?

– Mogę powiedzieć jednoznacznie, że na piątkę. Instytucje, z którymi współpracujemy, są do nas przyjaźnie nastawione i wspierają nasze działania. Od kilku lat staramy się też otwierać szkołę dla mieszkańców Piły. Organizujemy wernisaże, wystawy, prelekcje, koncerty... W minionym roku odwiedziło nas ponad tysiąc osób. W ramach jubileuszu szkoły zainicjowaliśmy także „Spotkania z kryminalistyką” – cykl ogólnodostępnych wykładów poświęconych m.in. przestępstwom przeciwko dziedzictwu narodowemu, przemocy seksualnej, narkotykom czy problematyce gender. Muszę przyznać, że cieszą się one dużym zainteresowaniem społecznym. Staramy się także wychodzić na zewnątrz. Kadra, pracownicy i słuchacze intensywnie angażują się w działania prospołeczne dla Piły i powiatu.

Mieszkańcy Piły wypowiadają się o was pozytywnie...

– Cieszę się, że praktycznie od wielu lat nie spotykam się z negatywnymi opiniami, chociażby w mediach, o szkole. To świadczy o dużej kulturze osób nie tylko tu zatrudnionych, ale przede wszystkim słuchaczy, którzy nie dają do tego okazji. Cieszę się, że społeczeństwo pilskie docenia naszą obecność. Chcę podkreślić, że nasza szkoła nie jest tylko instytucją skupiającą inteligencję, ale także elementem kulturotwórczym. Znakomita większość osób zatrudnionych w tej szkole to ludzie z wyższym wykształceniem, z różnymi specjalizacjami, którzy chętnie angażują się w życie społeczne Piły. Dynamicznie rozwija się także działalność wolontaryjna. Współpracujemy z Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Od wielu lat pracownicy i słuchacze szkoły honorowo oddają krew. Te inicjatywy pozytywnie wpływają na relacje szkoły z miastem i powiatem.

15 września tego roku przypada 60. rocznica powołania szkoły, jak będziecie świętować?

– Tak naprawdę świętujemy od początku roku. Organizujemy imprezy sportowe, rozgrywki piłkarskie, turnieje, festyny i wiele przedsięwzięć kulturalnych. Jednak główne obchody rocznicy powołania szkoły będziemy obchodzić 12 września, na które serdecznie wszystkich zapraszam.

Dziękuję za rozmowę.

 

fot. archiwum Szkoły Policji w Pile