Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego RSO

Data publikacji: 12.09.2014

Wczoraj Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji i Juliusz Braun, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. podpisali list intencyjny w sprawie kontynuacji i rozwoju usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego obecni byli m.in. nadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Głównego oraz insp. Krzysztof Lis, Dyrektor Głównego Sztabu Policji.

Ogólnopolski RSO stworzony został przez Telewizję Polską S.A. w ramach umowy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, i rozwijany jest we współpracy z wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego. RSO stanowi nowoczesne narzędzie bezpośredniego docierania do społeczeństwa przez administrację rządową z komunikatami o lokalnym zagrożeniu życia, zdrowia oraz mienia obywateli zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB.

Podpisanie listu umożliwi m.in. kontynuację i rozwój projektu poprzez rozszerzenie RSO na wszystkie programy multipleksu trzeciego (MUX-3), a także sukcesywne uzupełnianie systemu o nowe poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Komunikaty pojawiać się będą w formie napisów na ekranie telewizora. W zwięzły sposób będą informować i odsyłać do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. Natomiast w telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) można będzie przejść na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

Z Regionalnego Systemu Ostrzegania będzie można także korzystać dzięki specjalnej aplikacji na smartfony - od dnia 11 września 2014 r. dostęp do aplikacji będą mieli użytkownicy systemu Android.

A.Ch.

zdj. autor