Jest jednolity tekst ustawy o dziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen

Data publikacji: 11.09.2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Można je znaleźć pod pozycją 1203.

Zobacz tekst ustawy.