Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (wrzesień 2014)

Data publikacji: 25.09.2014

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym KGP opublikowano nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.

zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi

zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2014r. uchylająca decyzję w sprawie kwalifikowania policjantów na analityków kryminalnych

decyzja nr 333 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej

decyzja nr 321 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część ogólna

decyzja nr 318 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2014 r. zmieniającej decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

decyzja nr 317 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób

decyzja nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej

decyzja nr 310 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych