W hołdzie zamordowanym policjantom

Data publikacji: 03.09.2014

Wczoraj, w samo południe, przed obeliskiem „Poległym Policjantom Rzeczpospolita Polska” kierownictwo Policji oddało hołd przedwojennym stróżom prawa, zamordowanym w ZSRR.

Uroczystość przygotowano w 14. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. W tym roku bowiem nie było pielgrzymki do największej policyjnej nekropolii na świecie, którą zwykle organizowano właśnie 2 września.

Hołd zamordowanym policjantom oddano w Warszawie i w Katowicach – przed Grobem Policjanta Polskiego. Na cmentarzu w Miednoje kwiaty złożyła delegacja dyplomatyczna.

Przed gmachem KGP w Warszawie wieńce przed obeliskiem złożyli wspólnie: Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, jego pierwszy zastępca nadinsp. Krzysztof  Gajewski oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP Grzegorz Nems.

P. Ost.

zdjęcia: autor