IV Integracyjny Plener Malarsko – Fotograficzny Służb Mundurowych

Data publikacji: 02.09.2014

Integracyjne plenery malarsko – fotograficzne, organizowane przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni, to już tradycja. Są one doskonałą okazją do spotkań artystów wywodzących się ze środowisk mundurowych. Impreza cieszy się również dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży z wrzesińskich szkół. Patronat honorowy nad tegoroczną imprezą objął Komendant Główny Policji.

Już od 8 lat Komenda Powiatowa Policji we Wrześni organizuje integracyjne plenery malarsko – fotograficzne. Za pierwszym razem chodziło przede wszystkim o integrację artystów wywodzących się ze środowisk mundurowych. Dodatkową okazją było obchodzone w 2006 roku 750-lecie Wrześni. Udział w plenerze wzięli m.in. malarze, rzeźbiarze i fotograficy z Policji, wojska, Straży Granicznej i Izby Celnej. Byli też przedstawiciele duchowieństwa. Wspaniała atmosfera panująca podczas pleneru, a także imponujący dorobek artystyczny, jaki pozostał po imprezie, sprawiły, że organizatorzy imprezy postanowili nadać jej cykliczny charakter.

Na kolejny plener trzeba było poczekać dwa lata. Jego współorganizatorem zostało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” we Wrześni. Tematem prac było więc szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Chodziło też o integrację środowiska służb mundurowych i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Co istotne, plener cieszył się dużym zainteresowaniem miejscowej młodzieży szkolnej, która uczestniczyła nie tylko w warsztatach fotograficznych i malarskich, ale też w pogadankach i prelekcjach prewencyjnych.

III Integracyjny Plener Malarsko - Fotograficzny Służb Mundurowych, który zorganizowano w 2010 roku w pobliskim Grzybowie, określano mianem podróży w przeszłość. Do współpracy zaproszono miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Grodu. Podobnie jak dwa lata wcześniej, chętna do udziału w zajęciach i warsztatach była młodzież z wrzesińskich szkół. Dzięki temu edukacja artystyczna mogła stać się jednocześnie pouczającą lekcją o historii regionu.

Inspiracją dla twórców tegorocznego, IV Pleneru, który trwał od 25 do 29 sierpnia br., było miasto Września ze swoją bogatą historią i wspaniałą architekturą. Honorowy patronat nad imprezą objął Komendant Główny Policji. Policjanci, żołnierze, strażnicy graniczni, celnicy, a także przedstawiciele służby zdrowia i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zwiedzali urokliwe zakątki gmin powiatu wrzesińskiego i uwieczniali ich piękno na fotografiach i obrazach. Zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć zajęć dla dzieci i młodzieży, którzy pod okiem doświadczonych artystów mogli doskonalić swoje umiejętności. Dorobek tegorocznego pleneru będzie można podziwiać na specjalnie organizowanej wystawie, która odbędzie się w październiku we Wrześni.