Szkolenie z przedstawicielami GIODO

Data publikacji: 02.09.2014

W Polańczyku spotkali się przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z policjantami z wszystkich komend wojewódzkich, szkół policyjnych i KGP. Okazją było szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych wziął udział zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński. Minister zwrócił uwagę, że przedstawiciele Policji mają do czynienia z ochroną danych osobowych zarówno jako administratorzy danych osobowych w danej jednostce organizacyjnej, jak i w czasie działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenia postępowań dotyczących naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Zastępca GIODO podkreślał, że to pracownik operacyjny Policji dokonuje kwalifikacji prawnej danego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest, by dysponował odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas 5-godzinnego szkolenia omówiono m.in. stan i kierunki zmian w przepisach prawa ochrony danych osobowych ze względu na szczególne zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym informatycznych, kwestię ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych osobowych z klauzulą ochrony informacji niejawnych, a także przypadki naruszania ochrony danych osobowych i ich skutki w świetle odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli Biura GIODO, a jednocześnie prosili o przeprowadzenie podobnych spotkań w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji i w szkołach policyjnych.

Uczestnikami spotkania byli pełnomocnicy ds. informacji niejawnych oraz ich zastępcy, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego i kierownicy kancelarii tajnych z komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele szkół policyjnych i Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Źródło: GIODO