Data publikacji: 02.09.2014

100 dochodzeniowców z wszystkich garnizonów Policji zakończyło wczoraj w Szkole Policji w Pile kurs specjalistyczny opracowany według nowego programu nauczania. Był on przeznaczony dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji.

Program kursu uwzględniał zmiany regulacji prawnych z zakresu prawa karnego materialnego, procesu karnego, pracy operacyjnej, postulaty doktryny i orzecznictwa. Przygotowuje on absolwenta do prowadzenia postępowania przygotowawczego, trafnego określania kwalifikacji prawnej zdarzeń, umiejętnego uzasadniania decyzji procesowych, stosowania wybranych metod i form pracy operacyjnej, a także sprawnej realizacji procesu wykrywczego.

Kurs trwa 60 dni szkoleniowych. Kierowani są na niego policjanci, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze, a ich wiedza i umiejętności wymagają uzupełnienia lub przewidywani są do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych.

Słuchacze kursu uczestniczyli w ponadprogramowym, obowiązkowym doskonaleniu zawodowym z zakresu zmian w procedurze karnej, wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doskonalenie prowadziła dr Małgorzata Żbikowska – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Za uzyskanie najlepszych wyników w nauce Komendant Główny Policji wyróżnił nagrodą rzeczową troje uczestników szkolenia: mł. asp. Julitę Kobylecką, mł. asp. Mariusza Kunowskiego i sierż. sztab. Ewelinę Mazurczak.