Ruszyło Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie

Data publikacji: 28.08.2014

Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ruszyło Policyjne Centrum Dowodzenia. 68 osób będzie prowadziło działania w ramach operacji pod kryptonimem „SIATKA 2014”.

Policyjne Centrum Dowodzenia znajdujące się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło dzisiaj swoją pracę. Podobnie jak w czasie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 pracownicy PCD będą koordynować pracę policjantów na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem tych miast, w których rozgrywane będą mecze. Tam również na czas Mistrzostw powstały specjalne centra operacyjne.

W Policyjnym Centrum Dowodzenia pracują nie tylko funkcjonariusze Policji, ale także przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej – w sumie to 68 osób. Zadaniem Centrum jest wymiana informacji między poszczególnymi służbami, współdziałanie z nimi i koordynacja działań.

Pracownicy Centrum będą zbierali informacje dotyczące nie tylko zdarzeń bezpośrednio związanych z Mistrzostwami, ale również wszystkich imprez sportowych, zgromadzeń publicznych i innych ważnych wydarzeń, które będą odbywały się w kraju podczas operacji SIATKA 2014.

Swoje działania rozpoczęło także 24 funkcjonariuszy akredytowanych do poszczególnych reprezentacji – podróżują oni z siatkarzami zapewniając im opiekę i ochronę. 

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie zakończy swoją działalność 23 września. Do tego czasu będzie ono działało całodobowo.