Współpraca z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego

Data publikacji: 20.08.2014

20 sierpnia br. Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz spotkał się z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Przedmiotem rozmowy była między innymi możliwość rozpoczęcia systemowej współpracy między KGP i PTPA.

PTPA to ekspercka organizacja pozarządowa prawników i prawniczek specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracująca z siecią organizacji krajowych i zagranicznych. Wskazuje prawne standardy antydyskryminacyjne na poziomie zarówno stanowienia, jak i stosowania prawa i jest stale obecna w debacie publicznej dotyczącej równości.

Przedstawiciele PTPA zostali zapoznani z celami działania zespołu KGP ds. strategii równych szans w Policji i harmonogramem jego prac. Przedmiotem rozmowy była między innymi możliwość rozpoczęcia systemowej współpracy między Komendą Główną Policji i Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, zawarcie między nimi porozumienia, a także opracowanie projektu szkolenia dla członków zespołu ds. strategii równych szans w Policji.

Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego.